Freiholtz i Sverige

Enligt Kindo finns det i Sverige:

Om du följer länkarna ovan kan du också se i vilka län och kommuner namnbärarna bor. Det kan finnas ytterligare någon eller några stavningsvarianter, men Kindo redovisar av integritetsskäl inte efternamn med färre än fem bärare.

Samtliga namnbärare i Sverige är ättlingar till bröderna Johan Philip och Erdman Hans Freiholtz. Skillnaderna i stavning kommer sig av att prästerna som skötte folkbokföringen har stavat namnet efter eget huvud. De olika stavningarna har sedan legat till grund för folkbokföringen och när den fastslagits där är den näst intill omöjlig att ändra. Åtminstone några av dem med ’avvikande’ stavning tecknar trots det efternamnet Freiholtz.

Beträffande den tidigare utlovade uppdateringen av släktboken i pdf-format är läget att jag väntar på uppdateringar från några släktmedlemmar som hört av sig till mig.

Till minne

Jag har just nåtts av beskedet att Karl-Gustaf Freiholtz gick bort den 28 november 2008.

Det var Karl-Gustaf som med stort engagemang och enträget arbete samlade in merparten av den information som finns på den här webbplatsen och i släktboken.

Jag kom första gången i kontakt med Karl-Gustaf under tidigt 1990-tal via de brev om sin släktforskning som han skickade till ett stort antal kontaktpersoner i släkten. Min far som var en av dessa kontaktpersoner brukade vidarebefordra breven till mig. Karl-Gustafs brev var välskrivna och gav en god bild av hur hans släktforskning utvecklades och fördjupades.

1998-1999 arbetade jag som konsult och hade några uppdrag som medförde ett stort antal hotellövernattningar. Kvällarna ägnade jag då att registrera Karl-Gustafs rön (samt information om en annan stor släkt som jag tillhör) i ett släktforskningsprogram. I augusti 1999 presenterade jag  mitt arbete för Karl-Gustaf i ett brev. Det blev upptakten till ett intensivt samarbete som efter mindre än ett år resulterade i en släktbok som Karl-Gustaf distribuerade till sina kontaktpersoner i släkten. Det är den släktbok som nu finns att ladda ner i en uppdaterad version här på webbplatsen.

Jag träffade bara Karl-Gustaf och hans fru Britta två gånger, men dessa möten bekräftade den bild av Karl-Gustaf som jag fått under vår intensiva brevväxling. Han var en öppen och generös person utrustad med självdistans och en underfundig humor som jag uppskattade mycket.

Jag och många andra som är intresserade av släkten Freiholtz historia kommer att sakna Karl-Gustaf.

Uppdatering av släktboken

Jag har tänkt att uppdatera släkboken någon gång under de närmaste veckorna. Men innan dess vill jag be eventuella besökare på hemsidan om hjälp. Våren 2008 drabbades jag av en hårddiskkrasch. Det visade sig att  jag slarvat med säkerhetskopieringen, så jag blev av med alla uppdateringar av släktforskningsprogrammet som jag gjort under tiden from oktober 2006 tom mars 2008. Jag blev också av med all e-post från samma tid, däribland de mail som legat till grund för uppdateringarna av släktforskningsprogrammet.

Jag har kontaktat de uppgiftslämnare som jag minns hörde av sig under den aktuella perioden, men jag har säkert missat några. Om du vet med dig att du har lämnat information till mig någon gång under tiden from oktober 2006 tom mars 2008 och inte redan har hört av mig om detta så är jag tacksam om du kontaktar mig. Min e-postadress är: genealogi[at]freiholtz[punkt]se.

Uppdatering av webbplatsen

Släktforskarsidorna har varit i stort sett statiska sedan jag startade webbplatsen i slutet av 2002. Nästan det enda som har hänt är att jag emellanåt har uppdaterat personregistret till stamtavlan och lagt upp en ny version av släktboken för nedladdning.

Ett skäl till detta är att de gamla sidorna var ”handknackade”,  vilket gjorde att uppdatering av sidorna blev ganska tidskrävande. För att komma tillrätta med det har jag beslutat att använda WordPress – det publiceringsverktyg  som jag använder för mina andra webbplatser – även för släktforskarsidorna. Förhoppningsvis kommer bytet av plattform att innebära tätare uppdateringar. Möjligen kan det också leda till att webbplatsen blir ett aktivt verktyg i släktforskningen, så som jag hoppades när jag startade webbplatsen för drygt sex år sedan.

Omläggningen är inte riktigt klar ännu. Det återstår en hel del putsande innan det är klart. Bered er på att webbplatsen kommer att växla utseende ett antal gånger den närmaste tiden. Innehållet är dock i stort sett det samma som tidigare.