Släkten

Historia

Släkten Freiholtz har sitt ursprung i Sachsen-Böhmen. Under 1600-talet och 1700-talet skedde därifrån tre olika utflyttningar – till Polen, Bayern och Pommern. Idag finns släkten bland annat i Sverige, Tyskland, Schweiz, USA, Polen och (eventuellt) i Ryssland.

Sverige

Anfadern till den svenska grenen av släkten, Jürgen Joachim Freiholz flyttade från Sachsen till Pommern omkring 1680. Han bosatte sig på egendomen Dornhof i Schaprode församling på Rügen. Jürgen hade två bröder som troligen flyttade till Rügen tillsammans med honom:
Klaus, f 1656, bosatte sig i Laase, Neukirchens församling.
Georg, f 1661, bosatte sig på Seehof, fem km från Schaprode.

Alla tre bröderna är upptagna som skattepliktiga ägare i ”Schwedische Landesmatrikel – 1695” som upprättades av de svenska myndigheterna.

Jürgen var med stor sannolikhet officer i den sachsiska armén (i likhet med sin son och dennes son). Hans tjänstegrad har dock inte gått att finna.

Släkten bodde på Dornhof i fyra generationer innan Johan Philip Freiholtz flyttade till Sverige 1798. Han kom till Baltzar von Platen på Frugårdens säteri, Vänersnäs. Han skrevs in som ”Högwälborne Baronen och översteleutnanten m.m.m.m. Baltzar B. von Platens personlige betjent”.

Efter några år följdes Johan Philip av sin äldre bror Erdman Hans som kom till Sverige 1804 för att arbeta på Wedevågs Bruk i Närke.

Dessa bröder är, såvitt känt, anfäder till alla ”Freiholtzare” i Sverige.

Tyskland

Idag finns släkten Freiholz inte längre kvar på Rügen. De sista medlemmarna av släkten i Schaprode var Robert och Marta Freiholz som dog 1957 respektive 1959. Övriga medlemmar av släkten flydde efter andra världskriget till dåvarande Väst-Tyskland. De flesta ”Freiholzar” finns idag i området kring Hannover-Braunschweig, runt Bielefeld, i ett område med centrum i Duisburg samt ett område från Berlin till polska gränsen (i riktning mot Szczecin).

Schweiz

Den gren som flyttade till Bayern fanns på 1780-talet i Steingaden – ca 80 km sydväst om München, nära gränsen till Österrike. Därifrån utvandrade, troligen under tidigt 1800-tal, de två bröderna Joseph och Jacques Freiholz till Schweiz. Där finns släkten idag koncentrerad till västra Schweiz, i grova drag till området mellan Geneve, Lausanne och gränsen till Frankrike.

Polen och Ryssland

Den gren som flyttade till Polen fick under 1800-talet en avknoppning till Ryssland. Stora delar av Polen tillhörde Ryssland och styrdes av en rysk generalguvernör. När polackerna 1863 revolterade mot det ryska styret ställde sig två bröder Freiholz, båda militärer, på ryssarnas sida.

En av bröderna tvingades fly till Sankt Petersburg där han tog värvning i Tsarens garde. Den andre brodern mördades eller försvann på annat sätt. Han fru, som var gravid, hämtades till Sverige av släkterna Piper och Mörner. Denna ”grevinna” Freiholz bosatte sig på Riddaregården i Tolsjö, nära Lidköping. Där födde hon en dotter som fick namnet Ulrika Henrietta Carolina. Dottern dog 1908 och lär vara begravd på Sunnersbergs kyrkogård.

USA

Minst tre medlemmar av släkten Freiholtz har emigrerat från Sverige till USA. Deras ättlingar är, så långt vi kunnat spåra dem, medtagna i stamtavlan och släktboken. Dessutom utvandrade flera ”Freiholzar” och ”Freyholtzar” från Tyskland till USA under 1800-talet.

Släktnamnet

Enligt Karl-Gustaf Freiholtz, som konsulterat tysk expertis, kan släktnamnet förklaras av att många av våra förfäder varit militärer. Ett vanligt sätt att ersätta militärer för deras tjänster var att ge dem förläningar, t ex i form av skog. Förläningarna benämndes ”friskogar” (frei = fri och holz = skog eller timmerskog) och benämningen skulle med tiden glidit över på innehavarna av förläningen.

Det är för övrigt endast i Sverige (och USA) som namnet stavas Freiholtz, i resten av världen är stavningen Freiholz. I Tyskland och USA finns det ganska många personer med efternamnet Freyholtz eller Freyholz. Om dessa utgör en gren på familjeträdet eller är en egen släkt är fortfarande en öppen fråga. Klart är emellertid att de flesta av dem har sina släktrötter i Pommern, samma tyska stat som Jürgen Joachim Freiholz och hans bröder flyttade till i slutet av 1600-talet.

Släktvapnet

Släktvapnet nedan, som härrör från den schweiziska grenen av släkten, förefaller stödja den tolkning av släktnamnet som redovisas här ovan (eller ha konstruerats utifrån den).
Här följer ett försök (jag är inte någon expert) att beskriva bilden i heraldiska termer:

Sköld: I fält av blått en diagonalt liggande trädstam i guld med sex avsågade kvistar åtföljd av två femuddiga stjärnor i guld.

Hjälmtäcke: blått, fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Skogshuggare med blå klädnad och mössa som bär en yxa på höger axel.

Ett svar till ”Släkten”

 1. Profilbild för Ginette Carter
  Ginette Carter

  Very interesting. My Freiholz family is from Suisse Romande, i was born there. I emigrated 40 years ago and am now living in western Canada. Our family has the same coat of arm. STEINGADEN is also out starter point.
  Our branch has 6 golden arms, and two stars, everything else is the same.
  We all would love to know the verbal story or our common origins before the 1700. Our family lore says we came from eastern Europe…. Possibly like families of gypsies… Any similar stories in your lore?
  Ginette Carter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error: Content is protected !!