Månad: september 2003

 • Ingen korv?

  Vi gick och röstade strax före klockan tolv. När jag gick ut ur vallokalen undrade jag vart korven som Valmyndigheten utlovade i broschyren som omslöt valsedeln tagit vägen. När jag kom hem undersökte jag saken på Valmyndighetens webbplats. Det visade sig att man förväntades betala korven själv. Snålt, som barnen säger. Jag som längtade svårt…

 • Anna Lindh är död

  Jag kände inte Anna Lindh, jag har aldrig träffat henne. Därför är inte min sorg av samma slag som när en anhörig eller en vän går bort. I stället känner jag sorg och vrede över att ett liv har släckts i förtid på ett så våldsamt och meningslöst sätt. Likadant känner jag för den femåriga…

 • Nummer 3

  I foldern nio argument mot euron (pdf) påstår organisationen europa ja – euro nej att: ”3. Ett nej till EMU är inte ett nej till EU; vi är kvar i samarbetet och har kvar vår röst vid rådslagen i Bryssel och Strasbourg. Ett nej betyder inte att vi isolerar oss från det europeiska samarbetet.” EU…

 • Inte så viktigt

  ”Ingen övertygelse i världen kan få mig att avstå från min statsrådspost. ” Tid och ork räcker inte till ett seriöst euroinlägg. Ni får hålla tillgodo med detta i stället.

 • Förhalning

  Det blir inget euroinlägg idag. Har varit i Kista över dagen och ”konsultat”. Jag ska läsa ut Poeten av Michael Connelly som jag köpte på Pocketshop till hemresan. Inget litterärt mästerverk, men hygglig förströelselitteratur. Med dagens kurs skulle den ha kostat 5,95 EUR. Bara så att ni vet.

 • Nummer 2

  Organisationen europa ja – euro nej påstår i foldern nio argument mot euron (pdf) att: 2. Fred i Europa garanteras av demokrati och frihandel. Demokratiska stater har aldrig gått i krig med varandra, men flertalet väpnade konflikter i världen under senare år har ägt rum inom områden med gemensam valuta, till exempel i Ryssland och…

 • Nummer 1

  Organisationen europa ja – euro nej påstår i foldern nio argument mot euron (pdf) att: 1. Ett nej den 14 september kan ändras – ett ja är oåterkalleligt. Ett ja är naturligtvis inte oåterkalleligt. När Tjeckoslovakien 1992/93 delades upp i Tjeckien och Slovakien byttes också den gemensamma valutan ut mot den tjeckiska respektive slovakiska kronan….

error: Content is protected !!