Nummer 1

Organisationen europa ja – euro nej påstår i foldern nio argument mot euron (pdf) att:

1. Ett nej den 14 september kan ändras – ett ja är oåterkalleligt.

Ett ja är naturligtvis inte oåterkalleligt. När Tjeckoslovakien 1992/93 delades upp i Tjeckien och Slovakien byttes också den gemensamma valutan ut mot den tjeckiska respektive slovakiska kronan. Kan två länder med så kort demokratisk tradition upplösa en myntunion på fredlig väg så kan nog Sverige (om vi först går med och sedan vill gå ur) och de övriga euroländerna enas om att gå skilda vägar. Även utan utträdesklausul.

Att det ekonomiska och politiska priset för ett utträde skulle bli högt är en helt annan sak.

error: Content is protected !!