Etikett: sjuk vård

 • Ett riktigt skitsystem är bra att ha

  Häromdagen skrev Jonas på Blind Höna om hur dåliga datasystem förlänger väntetiderna i akutsjukvården. Jag lämnade en kommentar där jag menade att problemet bottnar i avsaknaden av kundtänk inom sjukvården. Detta resulterade i att Jonas skrev ännu ett inlägg, där han påpekar att dåliga datasystem finns i alla branscher, inte enbart i den offentliga sektorn….

 • Olika måttstockar

  Tur att det inte var en privat vårdentreprenör som gjorde så här. Då hade det blivit ett j – – – a liv.

 • Sjuk vård

  Jag har lagt upp en ny temasida där jag samlat mina inlägg om den svenska sjukvården i allmänhet och vården i Västra Götalands-regionen i synnerhet. Tyvärr fungerar inte länkarna till Västra Götalandsregionen, webbplatsen är ombyggd (även om resultatet inte blivit synbart bättre). Update 060124: Efter bytet till WordPress har temasidan ersatts med kategorin Sjuk vård….

 • Lägg ner

  Maciej Zaremba pekar i en strålande artikelserie i DN (avsnitt 1, 2 3, 4 och 5) ut mycket av det som är fel i dagens svenska sjukvård. För mig har slutsatsen länge varit given. Lägg ner landstingen! Staten kan ta över universitetssjukhusen och kommunerna kan bilda kommunalförbund som tar hand om resten.

 • Logistisk katastrof

  I förra veckan följde jag med en anhörig till ett av landets största sjukhus för inskrivning och undersökning inför en operation i nästa vecka. Personalen var snäll och vänlig och förhoppningsvis kompetent inom sina respektive områden. Men ur logistisk synpunkt var besöket en katastrof! Min anhörig skulle träffa/undersökas av sjuksköterska, sjukgymnast, kirurg och narkosläkare samt…

 • Nygammal kult

  Mina eventuella läsare har knappast missat att jag är mycket kritisk till sjukvården i Västra Götalandsregionen, i synnerhet den s.k. beställar/utförarorganisationen som jag senast uppmärksammade för några veckor sedan. Jag har en längre tid haft en irriterande känsla av att jag i ett annat sammanhang stött på något som starkt liknade de offentliga beställar/utförarorganisationerna. Häromdagen…

 • Stoppa plågsamma marknadsförsök

  Många kommuner och landsting har infört så kallade beställar/utförarorganisationer. Man tror att man kan öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheten genom att politiker och byråkrater får leka marknad i en trygg miljö, d.v.s. utan någon otäck konkurrens. Att detta är i grunden feltänkt börjar nu uppmärksammas även inom systemet. Revisorerna i Västra Götalandsregionen riktar, enligt…

 • Skåden framtiden!

  När det presenteras så här låter det ju bestickande, men tro mig: Detta blir följden om den förhärskande planekonomiska stordrifts-idiotin ideologin inom den västsvenska sjukvården består. UPDATE 040307: Inför bildandet av Västra Götalands regionen utlovade de etablerade partierna unisont att skatten inte skulle höjas. Efter något år höjdes följdriktigt skatten med 75 öre (per tjänad…

 • Tjänster och …

  Detta inlägg triggades av en marginalanmärkning hos Stefan Geens: ”Systembolaget is the state alcohol dispensing monopoly run by the prime minister’s wife.” Att den svenska politi(s)ka eliten hämtas ur en mycket snäv krets visste jag redan. Stefans notis sätter också fingret på hur socialdemokraternas utnämningspolitik suddar ut gränserna mellan den politiska sfären och statsförvaltningen. Genom…

 • Vårdmonopol

  I Sverige har landstingen i praktiken regionala monopol på sjukvården. I likhet med andra monopol behandlar landstingen sina leverantörer, anställda och kunder (patienter) uselt. När det inte finns någon konkurrens behöver man inte bry sig eftersom varken leverantörer, anställda eller patienter kan vända sig någon annanstans. Landstingen påminner i mångt och mycket om de forna…

error: Content is protected !!