Etikett: pseudovetenskap

  • Pinsam pseudovetenskap

    Föreningen Vetenskap och Folkbildning gör följande distinktion mellan vetenskap och pseudovetenskap: ”Vetenskap är det systematiska sökandet efter sådan kunskap som inte beror på den enskilde individen, utan som envar skulle kunna återfinna eller kontrollera. Pseudovetenskap är utsagor som inte är baserade på vetenskap men som framförs på ett sådant sätt att de skall ge intryck…

  • Folkbildning i förfall

    Bildningsförbunden bildades en gång i tiden för att bibringa folket bildning. Vad de ser som sin uppgift nuförtiden är mera osäkert. Åtminstone om man ska döma av annonsen nedan: Arrangemanget är uppenbarligen en blandning av pseudovetenskap och kommersialism. Föredragshållaren har en central roll i företaget Plus & Minus AB som bland annat saluför s.k vattenvirvlare….

error: Content is protected !!