Folkbildning i förfall

Bildningsförbunden bildades en gång i tiden för att bibringa folket bildning. Vad de ser som sin uppgift nuförtiden är mera osäkert. Åtminstone om man ska döma av annonsen nedan:

Arrangemanget är uppenbarligen en blandning av pseudovetenskap och kommersialism. Föredragshållaren har en central roll i företaget Plus & Minus AB som bland annat saluför s.k vattenvirvlare. Man kan undra vad det är han ska demonstrera vid denna tillställning som arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Bakom SV står bl.a Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och LRF. På senare tid har även Miljöpartiet tillkommit som medlemsorganisation. Jag kan inte se detta annat än som en bekräftelse på uttrycket ”En olycka kommer sällan ensam”.

För den som behöver en vaccination mot pseudovetenskap, new age och annan vidskepelse kan organisationen Vetenskap och Folkbildning vara av intresse. Dock har även solen sina fläckar. På webbplatsen kan man hitta åtminstone ett klart fall av pseudovetenskap. Jag återkommer till det i morgon.

error: Content is protected !!