Etikett: effektivisering

  • I en nära framtid

    Hej och välkommen till Polisen! För att förbättra servicen till medborgarna sammanfördes Polisens regionala larmcentraler från och med årsskiftet till Rikslarmcentralen. För att att ytterligare förbättra vår service infördes från samma tidpunkt ett menyvalssystem. Gäller ditt samtal anmälan om kvinnofridsbrott eller misstänkt kvinnofridsbrott tryck ett, följt av fyrkant. Gäller samtalet anmälan om hatbrott eller misstänkt…

error: Content is protected !!