Skåden framtiden!

När det presenteras här låter det ju bestickande, men tro mig:

Detta blir följden om den förhärskande planekonomiska stordrifts-idiotin ideologin inom den västsvenska sjukvården består.

UPDATE 040307: Inför bildandet av Västra Götalands regionen utlovade de etablerade partierna unisont att skatten inte skulle höjas. Efter något år höjdes följdriktigt skatten med 75 öre (per tjänad hundralapp). Det sägs vara en temporär höjning, vilket måste betyda att den gäller fram till nästa höjning. För enligt en icke länkbar artikel i dagens GP diskuterar man nu att höja skatten med ytterligare 25 öre. När ovanstående organisation är förverkligad, runt år 2020, kommer vi gissningsvis att ha en tillfällig kommunal utdebitering på runt 40 kr.

Det är klart att det är tungt, men eftersom det bara är tillfälligt kan vi ju stå ut. Att vi slipper ifrån de små, ineffektiva fjuttsjukhusen gör det också litet lättare. I de stora, rationella sjukfabrikerna vi har istället är det mycket lättare för personalen att hålla en professionell distans till offren patienterna. En distans som borgar för en hög jämn kvalitet.

Tänkte inte på det

För att klara årets budget har Västra Götalandsregionen lagt ett sparbeting på sjukvården. I Göteborg har man bl.a. valt att spara genom att säga upp vårdavtalen med ett antal fristående ortopedkliniker. Detta i ett läge när väntetiden mäts i år. Förmodligen hade man tänkt sig att klinikerna skulle avvecklas och att regionen skulle kunna plocka in personalen i sin verksamhet och utföra vården till en lägre kostnad.

Nu visar det sig att personal och ledning på de berörda klinikerna inte alls har lust att slukas av landstingets grottekvarn. De planerar att bli ett helt privat alternativ, utan bidrag från regionen. Det innebär att ”Göteborgare med ortopediska åkommor ställs nu inför ett tufft val – oändlig kö eller dyrköpt plats i gräddfilen.” De som har pengar (eller är kreditvärdiga) kan alltså köpa en snabb behandling, övriga får köa i åratal. Dessa konsekvenser kommer som en fullständig överraskning för den ansvariga (s) politikern: ”Vi har inte reflekterat över det. Den tankegången fanns inte

Så sänker man den offentliga sjukvården och eroderar allmänhetens vilja att betala skatt, inte genom en borgerlig politik (vilket många på vänsterkanten anklagar s för) utan av ren tanklöshet.