Förvärva, förvalta, fördärva

Det är betecknande för samhällsklimatet att det är förvaltarna och fördärvarna av det som byggdes upp under perioden 1870-1970 som täljer guld. Nyföretagarna gör det inte (utom de som blåser såpbubblor). Inga stora svenska företag har skapats efter 1970. Det finns inget svenskt Intel, Microsoft eller Dell. Men något annat är kanske inte att vänta sig i en tid när facitmänniskorna dominerar i debatt och praktisk politik.

Med samlingsbeteckningen facitmänniskor avser jag två olika, men besläktade, personlighetstyper.

Dels de som resonerar som företagsledningen gjorde i Facit på 1970-talet. Facit var världens främsta tillverkare av mekaniska räknare. Man var så trygg i sin världsbild att man avfärdade alla hot – de elektroniska räknarna bedömdes som plastiga leksaker som ingen seriös räknenisse skulle vilja ta i med tång. ”Det som dög åt far och farfar duger åt oss också” var deras valspråk. Och så gick det som det gick.

Dels den slags människor som vi alla känner från skolan. De som först av allt tittar längst bak i läroboken och förtrytsamt utropar: ”VA, FINNS DET INGET FACIT???” De som drabbas av existensiell ångest när det inte finns något ”rätt” svar som kan kontrolleras i förväg. När de ställs inför en fråga där flera svar är tänkbara går de i baklås och upprepar tvångsmässigt: ”Nej, NEj, NEJ!. Jag har inte tillräckligt med information!”.

Alla eventuella likheter med debattörer på nej-sidan och deras argumentation inför EMU-omröstningen är helt och hållet oavsiktliga.