Överraskande nyheter

Vem hade kunnat ana att:

det finns intresseorganisationer som talar i egen sak?

välbetalda personer med stimulerande arbetsuppgifter vill arbeta efter 65?

frivillighet är bättre än tvång eller att korta väntetider är bättre än långa?

ansvarslösa studenter kan bli dåliga läkare?

Eventuella läsare uppmanas bidra med egna exempel i samma anda. För att vara giltigt måste exemplet vara hämtat ur nyhetsfloden och styrkas med en länk till källan. Den minst hisnande insikten kommer att belönas (på något sätt).

4 thoughts on “Överraskande nyheter

  1. OK. Går till DN (den bästa källan?):

    ”Den mindre trängseln har redan gett kortare körtider”.

Comments are closed.