Dolda beslut

Studio Ett har i ett antal inslag denna och förra veckan granskat den svenska polisen.

I tisdagens inslag berättade en avhoppad polis om hur hans utredning som visade att sammanslagningen av kommunikations-centralerna i Stockholm till en enda länskommunikationscentral inte skulle ge de utlovade besparingarana togs emot av den högsta polisledningen i Stockholm. Han presentation mottogs med isande tystnad, inga frågor ställdes och utredningen begravdes någonstans djupt i arkiven.

Jag tyckte synd om honom. Han hade missförstått sitt uppdrag, han trodde att han skulle leverera en utredning när han i själva verket förväntades leverera ett önskat resultat. Han hade inte förstått hur beslutsfattande går till i den offentliga sektorn.

Där finns en synlig process som genomförs i utrednings-/projektform och som föreställs leda fram till till ett på objektiva och opartiska grunder fattat beslut. Men det finns också en dold beslutsprocess som föregår den offentliga och där besluten egentligen fattas. Den synliga processens roll är att bekräfta och motivera de lösningar som fastställts i den dolda beslutsprocessen. Nedanstående bild och citat som beskriver den dolda och den synliga beslutsprocessens förlopp är hämtade ur Bo Hedbergs bok Konsten att inflyta med undertiteln Handbok för ofullmäktiga.

Den dolda beslutsprocessen inleds med att någon (en chefsperson, stabsspecialist etc) tar ett maskerat initiativ. Man kastar ur sig en lös idé vid kaffepausen eller skriver ett litet PM till en inre krets. Därefter samlar man problem som passar för ända målet och börjar bygga upp en argumentation. Så småningom är det dags att lägga fram en ’skiss’ och sammankalla till ett möte för att inleda den synliga beslutsprocessen.

I realiteten har förslagsställaren redan i detta läge en bestämd mening och en uppsättning starka argument som stöder beslutet, men förslaget i sammanträdet handlar om att man kanske borde utreda… I verkligheten finns det redan en grupp övertygade och starka uppbackare bakom förslaget, men i sammanträdet visar man ett öppet sinnelag. I den dolda beslutsprocessen har beslutet redan fattats. Den synliga beslutsprocessen legitimerar beslutet och genomför det. Sett från den synliga beslutsprocessens sida är förberedelserna bara lösa sonderingar. Allt står öppet. Detta är oftast en felaktig slutsats. I praktiken har beslutsbollen redan börjat rulla.”

error: Content is protected !!