Media vaknar

Det är ju uppmuntrande att mainstreammedia upptäcker Vägver-kets klimatrapport bara fyra veckor efter att jag uppmärksammat denförvetet.

Snart kommer nog också någon vetenskapsreporter i en huvud-stadstidning greppa mekanismerna bakom växthuseffekten, kanske till och med konsekvenserna (pdf).

error: Content is protected !!