Lättköpt

I dagens Ekosändingar har man uppmärksammat hur regeringen hjälper avgående ministrar och statssekreterare till en bra fortsatt yrkeskarriär genom att ge dem ambassadörsposter, landshövdings-uppdrag och generaldirektörsjobb. Redan för ett år sedan tog jag upp regeringens utnämningspolitik i förvetet.

I morgonens Ekosändningar tog man också upp regerings-medlemmarnas och riksdagsledamöternas livsvariga pensioner/ inkomstgarantier. Gunnar Lund försvarade systemet med att det i praktiken inte användes av avgående regeringsmedlemmar (han nämnde naturligtvis inte att det beror på att de har företräde till attraktiva statliga jobb). Kommunistledaren Lars Ohly, som jag annars inte har några som helst sympatier för, svarade självfallet att i så fall behövs ju inte pensionerna/inkomstgarantierna och kan tas bort.

Ridå.

error: Content is protected !!