Att inte se skogen

Vi människor är illa rustade för att registrera och förstå långsamma förändringar. För våra förfäder var det en central överlevnads-egenskap att omedelbart registrera och reagera på förändringar i den närmaste omgivningen. Den som inte klarade det kunde t.ex bli uppäten av en sabeltandad tiger. Långsamma förändringar, t.ex. att klimatet förändrades eller att ett bytesdjur utrotades, bemöttes genom att man traskade i väg någon annanstans eller ändrade sina kostvanor. Man kanske inte ens reflekterade över förändringen.

Den nutida människans varseblivningsförmåga är i allt väsentligt präglad av denna förhistoria1. Men nu är de sabeltandade tigrarna utrotade och de snabba reflexerna är inte längre av samma värde. Trots det föregivet höga tempot i dagens samhälle är det snarare förmågan att i tid upptäcka de långsamma förändringarna som har ett överlevnadsvärde (åtminstone i överförd mening).

När man står mitt uppe i en långsam förändring är det ännu svårare att upptäcka den. Det är förklaringen till att journalisterna på TV4 känner ”en stor oro för att kanalen är på väg att genomgå en publicistisk nedmontering och ’bli ett nytt TV3’.” Som alla tv-tittare vet har denna förändring redan inträffat.

Fotnot 1: Jag inser att jag genom detta uttalande avslöjat att jag anser att mänskligt beteende till viss del har biologiska/genetiska orsaker. Det är naturligtvis inte politiskt korrekt. Det är det säkert inte heller att jag undrar vad de som reflexmässigt avfärdar varje antydan till att biologin har någon som helst betydelse för det mänskliga beteendet egentligen är rädda för?

error: Content is protected !!