Inte mycket kvar

I en kommentar till mitt föregående inlägg undrar Bengt vad som är mitt huvudargument mot SUV:ar. Den frågan tänker jag återkomma till i ett senare inlägg. Först tänker jag granska argumentionen i David Zaudys ledare i Expressen (som utlöste Bengts fråga).

Inledningsvis informerar Zaudy oss om att SUV:ar är ”ett säkert, rymligt och bekvämt sätt” att transportera sig.

Att en SUV är rymlig torde få kunna motsätta sig, men att den är säker och bekväm är en uppfattning som kan ifrågasättas. Den aktiva säkerheten är sämre i en SUV eftersom köregenskaperna (bl.a. på grund av högre tyngdpunkt) är sämre. För många SUV-modeller är också den passiva säkerheten sämre (t.ex. att passagerarna utsätts för större G-krafter vid en kollision p.g.a ålderdomlig chassikonstruktion). Dessutom är det värre för medtrafikanterna (andra personbilar, cyklister och fotgängare) att bli påkörd av en SUV än en vanlig personbil (länk). En SUV är knappast lika bekväm som en vanlig personbil i samma prisklass.

Enligt Zaudy är de som kritiserar SUV:ar ”dåligt pålästa miljöfundamentalister – ivrigt uppbackade av allsköns populister”, t.ex. ”den gamle marxisten Ken Livingstone” som säger att ”stadsjeeparna är bara statussymboler för folk som har för mycket pengar”.

Här försöker Zaudy misskreditera samtliga SUV-motståndare genom att ge dem det negativa epitetet fundamentalister och låta påskina att de, i likhet med Ken Livingstone är avundsjuka på SUV-ägarna för deras pengar. Eftersom Livingstone är gammal marxist så måste ju också alla andra SUV-kritiker vara det.

Till kategorin dåligt pålästa miljöfundamentalister räknar Zaudy antagligen också ”byråkraterna på vägverket” som försöker ”få bort jeeptrenden med hjälp av skattechocker”.

På ett typiskt journalistiskt sätt koncentrerar Zaudy sig på en detalj och missar helt ”den stora bilden”. Om han hade varit påläst hade han vetat att Vägverket på regeringens uppdrag har tagit fram en klimatstrategi för vägtransportsektorn som ska bidra till att kortsiktiga och långsiktiga nationella klimatmål uppnås. Strategin presenterades den 30 juni i år och innehåller analyser av 39 åtgärder och styrmedel samt bedömningar av effekterna fram till 2010, 2020 och 2050. Tre av åtgärderna handlar om skatt baserad på koldioxidutsläpp – fordonsskatt, registreringsskatt och skatt på förmånsbil. Det framgår också varför åtgärder är nödvändiga:

  • Klimatgaserna, av vilka koldioxid är den viktigaste, påverkar vårt klimat genom en ökning av växthuseffekten (lite bakgrund här).
  • Vägtrafiken står för ca 30 procent av utsläppen av koldioxid i Sverige.
  • Vägtrafikens utsläpp ökar för närvarande med ca 1 procent per år.
  • Om inget görs kommer vägtransporterna släppa ut 28 miljoner ton koldioxid 2050 (50 procent mer än i dag).

Det är mot denna bakgrund man ska se att Vägverkets miljödirektör svarade att ”man kan misstänka att det successivt kommer att införas skatter och andra regelverk som gör dem [stadsjeeparna, min anmärkning] mindre attraktiva” i en Ekointervju. De skatter som Zaudy hetsar upp sig över är inte specifikt inriktade på stadsjeepar utan är förslag till generella åtgärder för att få ner bränsleför-brukning och koldioxidutsläpp. Det är alltså Zaudy som illa påläst.

Han påstår också att ”Eftersom fordonsskatten baseras på vikt bidrar jeepägarna till bättre och säkrare vägar för alla bilister”.

Ett påstående utan några som helst belägg. Om jeeparna väger mer sliter de också mer på vägarna. Det återstår för Zaudy att bevisa att bidraget från den ökade fordonsskatten är större än kostnaden för ökat slitage. Om så inte är fallet lämnar inte jeepägarna ett nettobidrag till bättre och säkrare vägar för alla bilister.

För att få ner koldioxidutsläppen från trafiken är en ökad andel dieselbilar en viktig åtgärd. En dieselbil släpper ut cirka 20 procent mindre koldioxid per mil än motsvarande bensinbil” menar Zaudy.

Det är riktigt att en dieselbil släpper ut mindre koldioxid än en bensinbil men det är inte ett argument för SUV:ar. Om vi på allvar vill minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken är alternativet diesel-bilar med liten bränsleförbrukning.

”Sverige, näst Albanien, har Europas äldsta bilpark” påstår Zaudy.

Jag vill gärna se Zaudys underlag för detta påstående. Intill dess tillåter jag mig att tvivla på att t.ex. Azerbajdzjan, Moldavien och Vitryssland har en modernare bilpark än Sverige.

Zaudy har kommit fram till att ”Volvo XC 90 är numera vår i särklass största exportprodukt”.

Samma sak igen, bevis tack!

Bara i år väntas 230 000 nya bilar rulla ut från Torslanda i Göteborg. Det betyder fler jobb ” Volvo planerar nyanställa upp till 2 000 personer för att klara den ökande efterfrågan” enligt Zaudy.

230 000 XC90:or i Torslanda? 2 000 personer på grund av den ökade efterfrågan på stadsjeepar? Jag är skeptisk.

Självklart ska vi ha säker motorväg hela vägen mellan Stockholm och Göteborg liksom för övrigt på E4 mellan Ljungby och Helsingborg. Stockholms trafiksituation är ett skämt – en rejäl ringled runt stan leder bort trafiken och minskar koldioxidutsläppen” tycker Zaudy.

Fel på båda punkterna. Enligt Vägverksrapporten är det numera allmänt accepterat bland forskare att ny eller förbättrad väginfra-struktur leder till ökat transportarbete. Båda åtgärderna skulle alltså leda till ökade koldioxidutsläpp.

När jag tittar i backspegeln på landsvägen ser jag hellre än modern och säker stadsjeep än en risig gammal 740 med gnisslande bromsar” meddelar Zaudy avslutningsvis.

När jag tittar i backspegeln i min bil (inte backspegeln på lands-vägen) ser jag hellre en modern, bränslesnål dieselbil med partikelfilter än en skrymmande, bränsleslukande stadsjeep eller en risig gammal 740 med gnisslande bromsar.

Jag vill återigen understryka att jag – trots hans dåliga faktakun-skaper, undermåliga analys och usla argumentation – inte betraktar Zaudy som en komplett idiot.

error: Content is protected !!