Anekdotisk evidens och en profetia

Enligt OECD:s välståndslista är det bara Spanien, Portugal och Grekland av de västeuropeiska EU-länderna som en klart lägre ekonomisk levnadsstandard än Sverige. Levnadstandard är svårt att mäta och det finns många (bort)förklaringar till Sveriges försämrade placering i listan. För en systemdynamiker (som undertecknad) är det uppenbart att vårt nuvarande, relativa välstånd inte produceras nu utan att det är resultatet av tidigare decenniers ansträngningar som konsumeras nu.

Om jag ska gå efter mina intryck från min nyliga semesterresa så är det bara en tidsfråga innan Spanien passerar Sverige. Det byggs snabbjärnvägar, man satsar stort på vindkraft (pdf), de allmänna vägarna är i avsevärt bättre skick än de svenska, polisen befinner sig ute bland folk och arbetar förebyggande, kulturlivet är mer dynamiskt än i Sverige. Detta är några exempel på framåtriktade satsningar som kommer att få fullt genomslag först om något eller några decennier.

EU bidrar säkert till en del av de spanska infrastruktursatsningarna. Det är framsynt att använda EU-medel för att öka välfärden i de minst utvecklade medlemsstaterna. På så vis blir den gemensamma kakan större vilket alla vinner på.

Om sådär trettio år kommer EU att bli mycket populärt i Sverige. Då har vi rutschat så långt utför i vår självförvållade utförsbacke att vi kommer att bli föremål för massiva stödåtgärder från EU:s sida. Vi kommer att ta lätt på att skattebetalarna i Spanien, Tjeckien och Ungern gnölar över deras skattepengar går till att hålla lågpro-duktiva utkantsregioner som Mälardalen och Norrbotten under armarna.

2 svar till ”Anekdotisk evidens och en profetia”

 1. Profilbild för Bengt O. Karlsson

  Intressant inlägg. Jag håller i stort sett med om Din beskrivning av situationen och Din profetia. Av tidigare meningsutbyten vet jag dock att Din och min analys av orsak och verkan troligen skiljer sig åt en del och därmed också våra svar på frågan ”What is to be done?”

  Nu är det så att Du refererar till köpkraftskorrigerade BNI-tal. Mätt till officiella växelkurser och marknadspriser ligger Sverige klart bättre till. Skillnaden beror på att det är *dyrare* att leva i Sverige än i övriga Europa. Ingen vet riktigt varför men min hypotes är: 1) Statistisk missvisning p.g.a. vår stora offentliga sektor 2) Bristande konkurrens p.g.a. prisöverenskommelser och karteller, oftast i det fördolda.

  Detta bara sagt som ett litet komplement. Lustigt nog har UNDP i dagarna kommit ut med sin Human Development Report. I deras index ligger Sverige på andra plats (i världen) efter Norge, alltså bäst i EU. Här mäter man inte bara BNI utan ett antal andra faktorer, många som har med utbildning att göra. Äterigen: jag försöker inte att vederlägga Din hypotes om att vår goda placering huvdsakligen beror på vad som tidigare gjorts och att vi nu är i en ”självförvållad utförsbacke” (I love that!) Men det beror ju litet på vad och hur man mäter också. Som jag ofta påpekat ligger Sverige också mycket bra till i de index över konkurrenskraft som regelbundet publiceras.

  Det Du skriver om Spanien borde skrivas om till en FLASH-animation och poppa upp på varje svensk website, åtminstone i bloggarna 😉 Många blir säker chockerade men Du har så rätt. Sjukvård, utbildning och framför allt miljövård är också klart bättre i ett antal europeiska länder.

  Ursäkta längden.

 2. Profilbild för Thorvald

  Bengt: Tack för de uppskattande orden!

  Vive la difference! Om det inte fanns några meningskiljaktligheter mellan mig, dig och andra bloggare skulle vi inte heller ha något utbyte av dialogen. Dock finns det en sak som jag fortfarande inte är på det klara med – Är vi möjligen överens om att ”mer av samma” inte är rätt recept?

  Teknikaliteterna kan du naturligtvis bättre än jag, men dina ord om karteller gav mig uppslag till ett inlägg om karteller som jag återkommer med de närmaste dagarna.

  Jag är medveten om att bildspråket i ”självförvållad utförsbacke” haltar, men jag ville redan från början göra klart att EU-inträdet INTE har påverkat vår situation, i alla fall inte negativt.

error: Content is protected !!