Sommar, sommar…

Just hemkommen från Spanien ser jag att Felix Herngren är dagens sommarpratare. Han tänker berätta om sina klavertramp för han tycker att det är roligare att berätta om sina misslyckanden än om när det gått bra.

Min stilla undran är:

Har han egentligen något alternativ?

error: Content is protected !!