God Jul och Gott Nytt År!

Allmänna bestämmelser för jul- och nyårshälsning

Mottagande av denna hälsning medför inga förpliktelser för mottagaren, vare sig uttalade eller underförstådda. Avsändarens avsikt är att tillönska mottagaren ett miljömedvetet, socialt ansvarstagande, stressfritt, icke beroendeframkallande samt köns-neutralt firande av vintersolståndet. Mottagaren äger full frihet att utöva sitt firande i enlighet med valfri religiös/sekulär övertygelse och tradition eller att välja att inte fira alls.

Mottagaren tillönskas också ett inkomstbringande nytt år, oavsett om inkomsten kommer från anställning, studielån, socialförsäkrings- eller det allmänna pensionssystemet. Önskningen gäller inkomster upp till max. 7,3 inkomstbasbelopp och med undantag för inkomster från eget företagande, bonus eller privat pensionssparande. Önskningen avser inte heller inkomst av kapital. Likaså undantas all form av förmögenhetstillväxt – utom ökat marknadsvärde för fastigheter ägda av personer födda mellan 1940 och 1953 – från välgångsönskningen. Det är avsändarens djupt kända önskan att mottagare som är eller kommer i behov av sjukvård skall bli medicinskt färdigbehandlade under det nya året. Med nytt år avses här det år som allmänt betecknas som 2004, med vederbörlig respekt för de tideräkningar som används av olika grupper i dagens multikulturella samhälle.

Nyårshälsningen gäller utan hänsyn till mottagarens ålder, kön1, sexuella preferenser2 hudfärg, trosbekännelse, fysisk och mental hälsa/kapacitet, val av dator eller operativsystem.

Hälsningen utgör inte något löfte från avsändarens sida att förverkliga någon av önskningarna för sig själv, mottagaren eller någon annan. Önskningen garanteras fungera som förväntat inom ramarna för normal användning av välgångsönskningar till dess en ny hälsning utfärdas, dock högst ett år efter mottagandet. Garantin gäller enbart den ursprunglige mottagaren av hälsningen och begränsas till ersättning av denna önskning eller utfärdande av en ny jul- och nyårshälsning, efter avsändarens eget gottfinnande.

Fotnot 1: Självfallet såväl biologiskt som socialt betingat kön.
Fotnot 2: Härmed avses endast av samhället accepterade, d.v.s ej straffbelagda, sexuella aktiviteter.

4 svar till ”God Jul och Gott Nytt År!”

 1. Profilbild för Jorun

  Med beaktande av ovanstående ber jag att få återgälda välgångsönskningarna.

 2. Profilbild för Jonas
 3. Profilbild för Monjia

  Ber att få tacka för denna djupt personliga hälsning! Tänkte göra lite reklam för min egen blog, som finns på ovannämnda hemsida – tack för att du uppmuntrade mig att börja. Beträffande CD:n kan det vänta för tillfället – befinner mig ju någon Annanstans!

 4. Profilbild för Bengt O.

  K.- och undertecknad tackar och bockar.

  Bengt

error: Content is protected !!