Rakryggad

Jag har länge gått och funderat på att skriva ett inlägg med rubriken ”Landet u.p.a” där jag skulle utgjuta mig över oviljan att ta ansvar för sina handlingar inom snart sagt alla områden i det svenska samhället.

I den närmast misantropiska sinnestämning som föranlett tankarna på ett sådant inlägg är det en lisa att få höra en politiker som placerar ansvaret där det rätteligen hör hemma.

I min hemkommun Alingsås befinner sig Barn- och ungdomsnämnden i kris, vilket lett till att skolor måste stängas. En oberoende revision, utförd av KPMG, ger den tidigare svc-ledda nämndstyrelsen svidande kritik. Det konstateras att det ”Redan för två till tre år sedan torde varit tydligt att elevunderlaget minskade” och att kraftfulla åtgärder var av nöden.

Vice ordförande (tidigare ordförande i utbildningsnämnden) Tommy Johansson (s) tar emellertid lätt på kritiken:

Borgarnas politik [d.v.s. minoritetens politik, min anmärkning] gick ut på att hela tiden begära tilläggsanslag. De gick inte med på några besparingar. Det var likadant i utbildningsnämnden när vi ville göra nedskärningar inom gymnasieskolan”.

Visst är det härligt med folkvalda representanter som tar ansvar för sin politk.

Citaten från Alingsås Tidning, av förståeliga skäl ej länkbara.

error: Content is protected !!