One thought on “Försvunnet kapital

  1. Han har även skrivit boken Det intellektuella kapitalet som handlar om hur man kan tydliggöra och värdera kunskapen i företag. Den är ganska intressant.

    Vänliga hälsningar

    Niklas Johansson

Comments are closed.