Anmälningsplikt

Säpos skarpaste hjärnor har tänkt till. För att kunna skydda regeringen och kungafamiljen vill Säpo få tillgång till psykvårdens patientjournaler. Biträdande Säpo-chef Margareta Linderoth anser att:

…eftersom Säpos analytiker inte har tillgång till psykvårdens patient-journaler har de ibland ingen aning om en person planerar att angripa en minister, om inte den personen tillexempel har skrivit ett hotbrev till ministern, eller till Säpo, och talar om det. /…/ Man kan ju tänka sig att det är en lagstiftningsfråga och kanske det är så att det ska åligga sjukvården att informera oss när det gäller de här personkretsarna om de har patienter som är personfixerade vid några av våra skydds-personer”.

Säpos förslag förefaller inte helt genomarbetat, vilket fått mig att fundera lite. Min vana trogen har jag utarbetat ett väl genomtänkt förslag, helt i Säpos anda.

Lösningen är naturligtvis att lagstifta om att det åligger alla som umgås med tankar på att ha ihjäl en minister eller en kunglighet att anmäla detta till Säpo. Det skulle lösa problemet en gång för alla.

2 svar till ”Anmälningsplikt”

  1. Profilbild för Jonas

    Jag hörde M Linderoth på radio, och det var ett av de där ögonblicken när man känner att verkligheten bryter samman runt en, och man inser att man faktiskt lever i en absurd satir av Robert Sheckley, Tom Sharpe, Douglas Adams eller Joseph Heller,

  2. Profilbild för Thorvald

    Jag också, och min reaktion var ungefär densamma som din.

error: Content is protected !!