3 thoughts on “Då ingen tvekan fanns

  1. jag ser minsann att bibliotekarier har kaptens rang klass 36. Innebär det att om och när jag börjar jobba som bibliotekarie igen kan titulera mig som Kapten??

  2. Malin: Nja, det vet jag inte. Det är ju inte vilken folkbiblitekarie som helst som jämställs med en kapten. Men din tjänst kanske är jämförbar med den i Oraklet?

    Men en bibliotekarieuniform med gradbeteckningar vore väl chict? Hur uniformen ska se ut tycker jag bör överlåtas till Anna (av uppenbara skäl). Dock tillåter jag mig att föreslå en gradbeteckning: tre stiliserade i böcker i guld mot svart botten (ev. ovanför en landskapssymbol).

    Jonas: Två hypoteser:
    1. De vakanta klasserna har innehållit personalkategorier som upp- eller nedgraderats alternativt försvunnit.

    2. Man har försökt skapa ett ”framtidssäkrat system” (för att låna ett modernt uttryck).

Comments are closed.