Lättblogg

Niklas på Enkelriktat har studerat relationen mellan text och HTML/programkod på några sidor som han (liksom jag) läser ofta – Life de Luxe, Peter Lindbergs webblogg, Lindas webblogg, förvetet, Blind Höna, How to learn Swedish in 1000 difficult lessons, hakank.blogg, Klocklös i Tiden, Enkelriktat, Det perfekta tomrummet, Bikupan, Steffanie.net, mymarkup.net.

Förvetet kommer ganska högt upp i textandel. Jag har visserligen inte gjort något på ett medvetet plan för att åstadkomma en hög textandel på mina sidor, men ända sedan min tid med Sinclair Spectrum 16K och radediterad basic har jag strävat efter att koda ekonomiskt (om jag törs kalla mina html-experiment för kodning). Det har ett egenvärde att att hålla saker och ting så enkla som möjligt, anser jag. Min ambition är t.ex. att inte använda fler ord än nödvändigt i mitt bloggande, även om det inte alltid märks.

I Niklas undersökning ingår tretton bloggar – sju använder Movable Type (MT), tre använder Blogger, en Burger, en Radio Userland (RU) och en ett egenutvecklat publiceringsverktyg.

Det egenutvecklade verktyget ger den största sidan – 109 Kb, fördelat på 39% text och 61% kod.
MT-bloggarna är i snitt 62 Kb och fördelningen är 32% text och 68% kod.
RU-bloggen är 36 Kb med fördelningen 39% text, 61% kod,
Blogger-bloggarna är i snitt 32 Kb med fördelningen 49 resp 51%.
Burgerbloggen är minst och mest effektiv med sina 12 Kb fördelat på 58% text och 42% kod.

Detta ger upphov till några frågor och funderingar:

Baseras resultatet på alla sidor i bloggen eller enbart på indexsidan?

Hur stor inverkan har valet av publiceringsverktyg?
Blogger-bloggarna är mindre och har en större textandel än MT-bloggarna. Beror det på verktyget eller bloggaren?

Hur ser värdena ut för en Frontpage-baserad webblogg som t.ex. Euroblog?

8 svar till ”Lättblogg”

 1. Profilbild för Jonas

  Mycket kan spela in, utöver verktyget.

  Om man har bra CSS-formatering i stället för lokal formatering bör det minska andelen kod.

  Om man har många bilder får man mer kod (alla img src=… alt=”beskrivning….).

  Mycket metadata och geoURLs ger mer kod…

  Om man märker upp fetstil med STRONG i stället för B får man mera kod….

 2. Profilbild för Mats Andersson

  Att Klocklös i Tiden blir så stor beror nog på allt annat jag har med förrutom just mina anteckningar.

  Där finns ju listor med böcker, filmer och länkar bland annat.

  Men siffrorna är intressanta. Frågan är bara hur man använder dem. 🙂

 3. Profilbild för Bengt O. Karlsson

  Där finns bara kod.

 4. Profilbild för Thorvald

  Jonas: Så är det ju. Att jag t.ex. har valt att ha länkar till arkiv och andra bloggar på separata sidor påverkar bidrar naturligtvis också till att hålla nere filstorleken och kodandelen för förvetet.

  Mats: Innan jag läste Niklas inlägg på Enkelriktat hade jag inte ägnat en tanke åt andel text respektive kod i bloggar. Men jag tycker definitivt det är intressant att fundera över små/stora medel man behöver för att överföra information. Eller uttryckt på annat sätt hur stor informationsoverheaden är.

  Dessutom tangerar det den tidigare diskussionen om personlig utformning av webbloggar.

  Om det går att använda Niklas resultat till något annat än som ett diskussionsundrlag vet jag inte. Men som sådant är det mycket intressant.

 5. Profilbild för Thorvald

  Bengt: He he…

 6. Profilbild för Mats Andersson

  Ja, visst är det intressant att diskutera kring. Och äntligen kan jag med rätta kalla Klocklös i Tiden för den största bloggen i bloggosfären. 🙂

  Det lustiga är att ASP-koden som genererar sidan inte är större än 30 kb, allts bara knappt 30% av HTML-koden.

 7. Profilbild för Jonas

  Förhållandet kod – text beror nog också helt eneklt på *hur långa* inlägg man skriver,

  Dessutom på hur många inlägg eller dagar man valt att ens blogg ska visa.

  Många dagar – många inlägg – > mer text i fh t ill kod.

  Kompenserade Niklas för det?

 8. Profilbild för Thorvald

  Jonas: Att längden på inläggen påverkar förhållandet mellan text och kod köper jag rakt av. Däremot behöver det nödvändigtvis inte vara så att fler inlägg/dagar i bloggen ökar textandelen. Det kan ju vara så att huvuddelen av koden är knuten till inläggen. I så fall ökar inte textandelen med antalet inlägg/dagar.

  Jag vet inte om Niklas tog hänsyn till inläggens längd eller till antal inlägg/dagar som visas i bloggen.

error: Content is protected !!