Journalister

Hämtat från en TT-artikel i GP:

Psykopater är störda när det gäller relationer, känslor och uppförande. De kännetecknas av att vara egocentriska, manipulativa, okänsliga, men kan ofta vara ytligt charmiga. De saknar skuldkänslor, upplever inte stress och har svaga känslomässiga band till människor, principer och mål. De är impulsiva, nomadiska, bryter lätt lagar och normer och söker sensationer.”

Psykopatiska personlighetsdrag är inte ovanliga. Journalister, företagsledare, stridspiloter och liknande yrken lockar ofta borderline-personer med sådana drag.”

Det ante mig.

3 svar till ”Journalister”

  1. Profilbild för Jonas

    Hehe… fast huvudordet här är nog ”lockar”? De där psykopaterna, med sin otålighet och rotlöshet, verkar ju knappast klara att ha samma jobb mer än högst två dagar i rad?

  2. Profilbild för Thorvald

    Det är ju en poäng förstås. Men att vara journalist är väl nästan som att ha ett nytt jobb varje dag. Ett nytt ”knäck” och så är gårdagen glömd.

  3. Profilbild för Jonas

    Touché!

error: Content is protected !!