Att vilja men inte hinna

För närvarande räcker tiden knappt till för mina yrkesmässiga och privata åtaganden. Även om mina läsare möjligtvis kan tro annat, så ligger det inte sällan både tankearbete och putsande på formuleringar bakom mina inlägg i förvetet. Den tid som krävs för detta har jag inte just nu. Tråkigt eftersom det finns mycket att kommentera.

De närmaste två, tre veckorna kommer därför inläggen i förvetet att vara ganska sporadiska och kortfattade.

error: Content is protected !!