Helt desillusionerad

Ska vi inte få ha några illusioner kvar? Några elakingar i Europeiska Centralbanken, ECB påstår att den offentliga sektorn i Sverige inte alls är bäst i världen. Istället är den nästan sämst i EU!

Vem sätter en peng på att regeringen kommer att ägna sig åt självransakan med anledning av rapporten (i stället för att komma med reflexmässiga bortförklaringar)? Jag ger jättebra odds på ett sådant vad.

[Läs hela rapporten här (pdf).]

error: Content is protected !!