Vad var det jag sa

I Det perfekta tomrummet refererar Gustav Holmberg till Affärsvärlden nr 25 2003 som i en IT-special påstår att ”Mycket talar för att wlan tar en stor del av den datatrafik som luftiga prognoser placerat i 3G-näten”.

Som oförbätterlig besserwisser kan jag inte låta bli att citera mig själv (tyvärr ett långt citat, men sammanhanget kräver det) från en tre år gammal analys åt ett större telekomföretag:

Med flexibla accesser menas här picovågsystem tekniker för trådlös dataöverföring i små celler anslutna till en fast access. Detta möjliggör vad vi valt att kalla flexibel access – i hemmet och på arbetsplatsen, men också under resa. I det senare fallet vid accesspunkter till fasta nätet som t.ex. flygplatser, bensinstationer, internetcafeér och hotell. Eventuellt kan denna form av bredbandsaccess utvecklas till en allvarlig konkurrent till de mobila accesserna. De tekniker för flexibel access som behandlas nedan är WLAN 802.11 och Bluetooth.

/…/

Det är allmänt vedertaget att det kommer att vara stor efterfrågan på mobila bredbandlösningar på företagsmarknaden, men det återstår ännu att se hur intressant dessa kommer att bli på privatmarknaden. Framgången för mobila bredbandslösningar för konsumentmarknaden kommer att bero på om de motsvarar upplevda behov hos kunderna. Det kan antas att det i stor utsträckning handlar om behov inom områdena underhållning/förströelse och kontakt mellan människor.

På såväl företags- som konsumentmarknad gäller dessutom att behoven är situationsberoende, d.v.s. de är olika under exempelvis en bilresa, uppehåll under en flygresa eller när man befinner sig på resmålet.

Det är den sammantagna kapaciteten hos terminal och access som avgör om det går att leverera ett innehåll som uppfyller kundernas behov i givna situationer. De kombinationer som bäst klarar detta och som är attraktivt prissatta kommer att höra till vinnarna på bredbandsmarknaden.

Om de flexibla accesserna i kombination med portabla PC uppfyller ovanstående krav kan de komma att ge mobilt Internet en ny innebörd. Uttrycket kommer inte längre att vara synonymt med mobilt nät och mobiltelefoner/handdatorer. Om antalet accesspunkter till det fasta nätet finns på ”rätt” ställen och är tillräckligt många kan det bli en jämn tävlan mellan mobila och flexibla accesser. Mobiltelefon kanske då förblir ett verktyg som till största delen används för röstkommunikation.

Om jag skulle bli sannspådd kommer det inte att bereda mig någon större tillfredsställelse. Jag önskar inte 3G-operatörer och -tillverkare något ont, tvärtom. Men om 3G ska bli någon framgång i Sverige så tror jag det krävs en betydligt större realism hos alla inblandade parter – operatörer, hårdvaru-, mjukvaru- och innehållsleverantörer, PTS och ansvariga politiker.

error: Content is protected !!