Avvärjt fredshot?

Varje gång trycket ökar på Israel att börja förhandla med palestinierna kan Ariel Sharon räkna med hjälp från sina allierade, Hamas och Islamiska Jihad, att stoppa den hotande freden.

P.S. Ikväll räckte inte tiden till för fortsatt kritik av sjukvårdens ”Stålverk 80” – Västra Götalandsregionen. Förhoppningsvis gör den det i morgon.

error: Content is protected !!