Tryckkokare Europa

På webbplatsen EMU-torget, framställd av ABF för Socialdemokraterna kan man under rubriken Nej-sidans bästa argument bland annat hitta denna tryckkokarrysare:

Institutioner och regler på arbetsmarknaden – till exempel de fackliga organisationernas makt – skall kokas mjuka eller till mos. Borgerliga EMU-förespråkare brukar med förtjusning beskriva denna effekt. Man pratar om att EMU kommer att tvinga fram önskvärda eller ”nödvändiga” avregleringar av arbetsrätten, decentralisering av lönebildningen och försvaga löntagarnas fackliga organisationer. Alltså, allt det som Moderaterna och Svenskt Näringsliv ännu inte fått svenska folket att vilja rösta fram, ska nu EMU tvinga på oss. Vi delar denna analys av tryckkokareffekten. Därför säger vi nej.”

Jag har visserligen inte hört någon tongivande borgerlig politiker tillskriva EMU denna effekt, men det är ändå lätt att förstå oron. Om Sverige går med i EMU är det ju troligt reglerna på arbetsmarknaden på sikt kommer att harmoniseras. Det vore ju hemskt om vi skulle närma oss den decentraliserade, närmast anarkistiska lönebildningen i Tyskland eller om den näst intill obefintliga arbetsrätten i Spanien skulle sätta mönster för Sverige. Men mest förödande skulle effekterna av en harmonisering bli för välfärden.

Under resor på kontinenten har jag observerat i vilken misär innevånarna i BeNeLux, Tyskland, Österrike med flera euro-länder tillbringar sina ömkliga liv. Jag lider med de tyska verkstadsarbetarna och sjukvårdsbiträdena som endast har råd att åka på semester till villaggios vid Adriatiska havet. Till råga på allt nödgas de åka i VW Passater, Opel Vectror och liknande, av fjolårsmodell!!! De är tvungna att bo i spartanskt utrustade lägenheter eller bungalows, ibland finns det inte ens mikrovågsugn!!! För att inte tala om tjänstemännen! De är ofta tvungna att bo i luftkonditionerade hotell med strandläge och med en stor klorerad bassäng. Tänk er själva att behöva stå ut med detta efter en tröttande resa i en BMW 730 eller Mercedes-Benz S 600, de störs av folklivet, blir förkylda av luftkonditioneringen och får klorallergi. Vad är detta jämfört med en restresa till Varna, Burgas eller Kas? Där räcker den svenska kronan långt.

Rädda svenska arbetare och tjänstemän från deras kontinentala bröders och systrars olycksöde – Rösta nej till Euron den 14 september!

error: Content is protected !!