Ja, se ungdomen nuförtiden …

Jag måste erkänna att jag aldrig förstått Susanna Hakelius Popovas storhet. Hon medverkade i flera år i Panelen i Godmorgon, Världen i SR P1 utan att tillföra någonting. Som chefredaktör för Moderna Tider1 lyckades hon på kort tid förvandla sveriges bästa politik-/samhälls-/kulturtidskrift till ett organ för ältande av moderaternas interna partiproblem. Kort sagt har jag uppfattat henne som en medial ”dyckert”.

I den här gästkrönikan i G-P gör hon emellertid flera träffande iakttagelser2. Själv far till tre 80-talister har jag noterat hur välartade inte bara våra egna barn är (om det omdömet kan tillåtas en stolt far), utan också alla deras vänner. Jag har dock inte uppfattat att det artiga och avspända uppträdandet kännetecknar hela Y-generationen.

Fotnot 1: Någon i framtiden återkommer jag med berättelsen om när jag försökte läsa Ordfront Magasin som en motvikt till den ganska borgerliga samhälls- och kultursyn som man nog får påstå var Moderna Tiders signum.

Fotnot 2: Jag gillar inte benämningen 40-talisterna, den är missvisande. Även i detta ärende återkommer jag någon gång i framtiden, ovisst när.

error: Content is protected !!