Värdig vinnare

I ett inlägg i januari i år försökte jag göra mig lustig över benämningen ”vinterkräksjukan”. Jag skrev isär ordet ”vinterkräk sjukan” och menade att vinterkräket måste vara det djur som är orsaken till sjukan. Sedan dess ”vinterkräk” hunnit inta 1:a plats, ”vinterkräk sjukan” 4:e plats och ”vinterkräksjukan” en delad 19:e plats bland de sökord som gett en träff på Förvetet. Den inbördes relationen mellan dessa sökord är – ”vinterkräk” ungefär 70%, ”vinterkräk sjukan” drygt 20% och ”vinterkräksjukan” inte riktigt 10%.

Frågan jag ställer mig är om hela 90% tror att ”vinterkräk” är ett eget ord eller om det bara är 20% som gör det. Det kan ju vara så att 70% bara hann skriva ”vinterkräk” och trycka på Enter innan de var tungna att rusa …

Den minnesgode läsaren kommer kanske ihåg att jag utlyste en tävling om det bästa förslaget på vad vinterkräket egentligen är. Eftersom vinterkräksäsongen av allt att döma är över för den här gången är det dags att avsluta tävlingen.

Vinnare är (naturligtvis, höll jag på att skriva) Jonas Söderström på Blind Höna. Han har kommit fram till att det måste vara marulken. Folketymologin kunde knappast bli bättre, skriver Jonas, ”verbet ’ulka’ och en ’mara’ – det beskriver ju symtomen perfekt”. Det är bara att hålla med.

Som en bonus har Jonas också bifogat en bild (klicka på den för en större version) på gynnaren ifråga som han hittat i ”Natural-historia för barn, med 100 figurer”, Stockholm 1841. Som framgår av bilden kallades han dessutom ”Sjödjefvulen” tidigare… och nog ser han farlig ut.

Med detta välmotiverade förslag hade Jonas med stor sannolikhet vunnit även om han inte råkat vara den ende tävlingsdeltagaren.

error: Content is protected !!