Kort och koncist

Ludvig Rasmusson sammanfattar argumenten mot s.k. stadsjeepar i en krönika i månadens nummer av Vår Bostad. Jag instämmer till fullo.

Många har efterlyst ett bättre namn på fordonstypen i fråga. Stadsjeep är en självmotsägelse och SUV låter ju inget vidare. Jag har ett förslag som är kort och som samtidigt sammanfattar egenskaperna hos fordonet, nämligen Debil.

Den enda nackdelen jag kan se med namnet är att det vid utsagor som t.ex. ”Titta, där kommer en debil!” kan uppstå en viss osäkerhet om det är föraren eller fordonet som åsyftas. Men eftersom många bilägare identifierar sig med sitt fordon (vilket troligen gäller i ännu högre grad för debilägare) är olägenheten försumbar.

One thought on “Kort och koncist

  1. Pingback: förvetet : en webblogg från freiholtz.se

Comments are closed.