På positronen

Man kan tycka att en person med en bakgrund inom oljeindustrin (om än ytterst dubiös) borde inse att ”putting out fire with gasoline” inte är någon bra idé. Särskilt efter att ha blivit varnad [länk via Blind Höna].

Detta är avsett som min avskedskommentar till allt som gäller Irak-kriget och USA:s ledning (eventuella läsare bör dock hålla i minnet att mina löften är av samma slag som Orsa kompanis). Under den tid som Irakkriget upptar (nästan) allt utrymme i det allmänna medvetandet kommer Förvetet att ändra karaktär. Den tillfälliga ändringen betyder inte att jag är likgiltig för Irak-kriget eller att jag stoppar huvudet i sanden. Jag tycker att andra bloggare, t.ex Jonas och Klipspringer, för det mesta uttrycker det jag skulle kunna tänkas säga. Kommentarer från min sida skulle inte tillföra något.

I stället för ett förvetet och/eller ironiskt ältande av diverse ”i-landsproblem” (statskicket, synen på demokrati, korkade politiska utspel osv) kommer jag att helt och hållet koncentrera mig på de positiva aspekterna i tillvaron. Om det inte vore en tillfällig inriktning skulle jag byta namn på min blogg till På positronen (OBS, dubbeltydighet!). Namnet kommer naturligtvis från elementar-partikeln positronen (En mycket liten partikel, men med en positiv laddning. Notera dock att det är fråga om ”anti-materia”).

error: Content is protected !!