Första misstaget?

GP:s rapportering av gårdagens tragiska händelse på Västbanken gör mig fundersam. Vad betyder egentligen ”Det är första gången armén av misstag dödat israeliska medborgare på Västbanken under intifadan”?

Har man (israeliska armén) av misstag dödat palestinier på Västbanken tidigare?
Har man medvetet dödat israeliska medborgare på Västbanken tidigare?
Har man av misstag dödat israeliska medborgare i Israel tidigare?
Osv.

Alldeles oavsett svaren på frågorna ovan:

Våld föder våld. En våldsspiral kan bara brytas genom att endera parten slutar att besvara våld med mera våld. Alternativet är att fortsätta till dess en av parterna utplånats.

error: Content is protected !!