Odefinierad ståndpunkt

Vad vill Karon Möredösk?

I inlägget För och emot (030224) skriver Karon: ”Jag kräver inte krig, jag förespråkar inte krig. Jag hoppas innerligt att Saddam viker sig innan det gör så långt.” Likväl har Karon i en lång rad kommentarer visat sin antipati mot krigsmotståndare.

Om jag förstått Karon rätt så kan man inte vara krigsmotståndare därför att:

Karon är imponerad av att Tony Blair, som är för ett krig, visar ett ”lugnt statsmannaskap” (Blair står fast, 030219 och That’s all we ask, 030228). Det är Karons uppfattning, som långt ifrån alla delar, och därför inget argument.

Jacques Chirac har, tror Ulf Nilsson, dolda skäl för sitt krigsmotstånd (Frankrikes mål…, 030219). Vad Ulf Nilsson tror är irrelevant, så länge han inte kan bevisa det. Dessutom är det ett försök till ”guilt by association”, inget argument.

De ”fredliga vägarna” har inte lett till någonting på över ett decennium (Vänster eller inte, 030221). Det är uppenbart osant, alltså inte acceptabelt som argument.

”…Irak måste förmås att avrusta innan Saddam lägger vantarna på en bomb!” (Vem säger mest nej, 030221) Har Karon några belägg för att detta är ett reellt hot? Om inte, så kan det inte accepteras som ett argument.

Att göra stipulativa definitioner av meningsmotståndarnas argument mot en sak, eller att att tillskriva dem andra ståndpunkter än de som de framför (Valet mellan Krig och Skam, 030221), är inte argument för saken.

Vi vet alltså att Karon inte är för krig och mot krigsmotstånd. Jag är osäker på om Karons inställning så här långt ska kallas odefinierad eller möjligen negativt definierad. För att låna Karons egna ord (lätt modifierade) – Tala om vad du är för, inte bara vad du är emot! Redovisa gärna dina argument också!

I vad mån Karons åsikt att mina tankar om monarkins framtid bottnar i ”konventionell visdom” – och om jag är ”negativt definierad” – är berättigad avslöjas inom kort, när jag postar det avslutande inlägget. Dock kommer jag inte att servera de argument för ärftlig monarki som Karon efterlyser. Det är inte vad mina inlägg handlar om.

error: Content is protected !!