Störta Saddam utan krig

Olle Rossander tänker lateralt i Ny Teknik.

error: Content is protected !!