Rojalistlist

Under rubriken Åsiktsregistrering (030222) anmäler Klipspringer att han också är republikan, i likhet med Erik som jag pekade ut i ett tidigare inlägg. K.- påpekar också att Jean Baptiste Bernadotte (senare känd som Karl XIV Johan, detta som en upplysning till dem som missade den lektionen) ”till sin död bar den intatuerade texten morte aux rois på sin underarm”. För mig är det ett tydligt bevis på att också den mest förhärdade republikan kan komma på bättre tankar, åtminstone om han/hon för chansen att själv beträda en tron1.

Det återstår att se om också K.- och Erik låter sig omvändas inför en sådan (hypotetisk) möjlighet. I K.-:s fall verkar förutsättningarna goda, han vacklade ju betänkligt redan vid tanken på ”ankbröst med ugnstekta fikon och svamprisotto samt terrin på svenska äpplen med kanelkräm”. Det kommer att klarna efter mitt nästa rojalistinlägg som dock dröjer ytterligare några dagar. Först måste jag ta upp en demokratifråga som delvis hänger samman med mitt förslag till en reformerad monarki.

Fotnot 1. Innan någon annan påpekar det så vill jag upplysa om att jag naturligtvis är medveten om att K.-:s exempel kan ges andra, elakare tolkningar, t.ex ”All makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut”. På JBB:s tid hade ju faktiskt kungarna en hel del att säga till om.

error: Content is protected !!