Individuell tideräkning

Komiskt eller tragiskt? Kanske tragikomiskt? Ett tidstecken? Inte vet jag.

error: Content is protected !!