Så mycket att kommentera, så lite tid

På jakt efter Bengt O. Karlssons (a k a Klipspringer) rapport ”What Price Enlargement? – implications of an expanded EU” snubblade jag över Gunnar Wetterbergs ”Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet”. Jag hämtar följande rader ur förordet: ”Gunnar Wetterberg, historiker och samhällsekonomisk chef på SACO, tidigare bl.a. kanslichef vid ESO har i år publicerat det första historiska verket om Axel Oxenstierna. Nu har han skrivit en essä där han försöker dra paralleller mellan 1600-talets problem och hur dessa hanterades och det nutida Sverige.” Jag har inte hunnit läsa den ännu, men den verkar onekligen intressant. Wetterbergs bok om Oxenstierna finns f ö också på min läslista.

Thomas Gür har intervjuat Manuel Castells. [länk via E-handelskammaren] I intervjun säger Castells bl a: ”- Man kan ha en byråkratisk välfärdsstat som försvarar sina privilegier och till slut inte kan överleva, eftersom den inte kan generera tillräcklig stor produktivitet i samhället som kan stå för kostnaderna för denna byråkrati. Och man kan ha en reformerad välfärdsstat som odlar en känsla av social säkerhet så att människorna inte räds förändring.
Sverige har inte nått lika långt som Finland i detta avseende, menar Castells, främst därför att Sverige inte har haft någon motsvarighet till den systemkris som Finland upplevde efter Sovjetunionens fall och östexportens drastiska minskning
.”

Jag tror Castells kan ha fel. Enligt min uppfattning befinner sig Sverige i en lika kraftig systemkris som Finland gjorde, skillnaden är den att den svenska krisen har ett långsamt förlopp. Det gör att vi inte uppfattar den förrän den i stort sett är passerad. Därmed kan också följderna av krisen bli mindre positiva än i Finlands fall. Det kanske t o m blir så att framtida historiker blir de första som identifierar krisen, dess orsaker, förlopp och följder. Eventuellt återkommer jag i detta ämne längre fram.

Hos E-handelskammaren hittade jag också länken till en mycket läsvärd artikel i Smedjan om IT-bubblan med rubriken ”Den goda bubblan”. Artikelförfattaren, Niklas Lundblad, är också mannen bakom E-handelskammaren.

error: Content is protected !!