Civilisationens undergång?

I Alingsås tar de borgerliga över makten efter årets val. I en insändare i vår lokalblaska varnade avgående kommunalrådet, Tore Hult (s), tillsammans med några partivänner för de allvarliga följderna av regimskiftet. Bland annat sades: ”… och därmed rycka undan grundvalarna för vårt generella välfärdssystem som under många årtionden varit själva grunden i det svenska samhället.” och ”Detta är början till ett totalt systemskifte där var och en får klara sig själv…” och ”En början till ett samhälle där egoism och ’Tänk på dig själv’-mentalitet skall få råda.” Jag antar att den slutkläm som vi alla väntade oss efter dessa allvarsord måste ha fallit bort i redigeringen – ”Det kan till och med vara början till slutet för den västerländska civilisationen, så som vi känner den.”

error: Content is protected !!