Revolution

Jag inleder det nya året och decenniet med en revolutionerande omgörning av bloggen. Förvetet har sett likadan ut sedan starten i oktober 2002.  Det enda som har hänt under årens lopp är att jag varierat bakgrundsfärgen då och då.

Att jag så envetet hållit fast vid samma utseende beror dels på den ursprungliga designen var ordentligt genomtänkt. Jag ville ha något  stramt och enkelt som inte drog uppmärksamheten från texten men som samtidigt var skilde ut förvetet från andra bloggar. Enligt min mening har designen tjänat sitt syfte väl, men nu tycker t.o.m. jag själv att den börjar se lite antikverad ut. Dessutom finns det numera en mängd intressanta tillägg och widgetar som inte går att använda med det blogg-tema som jag använt för förvetet sedan 2005 då jag migrerade från Blogger till WordPress.

Även det nya temat är något av en revolt mot mina ursprungliga konventioner så bygger bygger det på tanken att ”less is more”. Stram färgsättning, endast två typsnitt, inget ”lull-lull”. Det saknas fortfarande en del funktioner som jag ännu inte hunnit installera. Tillsvidare finns det inte någon ”Om förvetet”-sida på grund av en bugg i WordPress (alternativt problem med sql-databasen) som gör att jag inte kan revidera eller publicera sidor. Dessutom har kommentarerna till äldre inlägg (från Bloggertiden) hamnat i oordning. Men på det stora hela är jag nöjd med min uppdatering, problem blir säkert tillrättade med tiden.

Bakom omgörningen ligger också en vag förhoppning att den ska inverka positivt på blogglusten. Det finns tyvärr inget som tyder på att jag ska få mer tid för bloggande under 2010. Men jag hoppas att om jag gör om förvetet så kommer sidan att stirra tillbaka uppfordrande på mig och tvinga mig att avsätta mer tid. Vi får se hur det går.