Månad: juni 2005

 • Liten, men god nyhet

  Ekot har idag ägnat mycket av sin sändningstid åt något som redaktionen verkar uppfatta som en nyhet – sjukskrivna kan tvingas byta jobb! Det är i själva verket ingen nyhet alls. Att Eko-redaktionen presenterar det hela som en nyhet beror sannolikt på att de delat den allmänt utbredda vanföreställningen att det inte går att säga…

 • Oväntat erkännande

  Under dagen har nyhetssändningar i radio och teve varit fyllda av referat och kommentarer till president Bush’s Iraktal. I skrivande stund är Dick Erixon den ende bloggaren på den nyliberala/neokonservativa sidan som jag sett kommentera talet.

 • Fulle Palmlöf

  Igår och idag har förvetet haft ett stort antal besökare som hamnat här efter att ha googlat på ”Olle Palmlöf”. Så småningom visade det sig att han varit ute och kört på fyllan. Palmlöf har i en tyvärr inte längre länkbar intervju i nättidskriften Epigon sagt att han kan tänka sig att skämta om det…

 • Litterär lördag IV

  I början av åttiotalet påbörjade jag en 20-poängskurs i Praktisk svenska. Kursen leddes av en prästdotter som transformerat uppväxtens lutheranism till en benhård feminism av ROKS-karaktär, parad med en frasbemängd politisk radikalism. (Den religiösa bakgrunden var för övrigt inte ovanlig bland den tidens kateder- och skrivbordsrevolutionärer, som påfallande ofta hade statlig lönegradsplacering och reglerad befordringsgång.)…

 • Bloggosfäriskt

  I flera tidigare inlägg har jag klagat på den låga kvaliteten på dagspressen i allmänhet och kvällspressen i synnerhet. Mina eventuella läsare kan därför kanske lockas att tro att jag ser bloggar som ett alternativ till traditionell media. Det är fel. Mitt eget bloggande – och, efter vad jag förstår, de flesta andras – förutsätter…

error: Content is protected !!