God Jul och Gott Nytt år!

Med nedanstående pysseltips önskar förvetet sina eventuella läsare God Jul och Gott Nytt år (med samma villkor och förbehåll som förra året).

2843. Nötkorgar att fylla med nötter, russin eller dylikt och hänga på julgranen kan man förfärdiga av stjärnor och nät i den form, fig. a visar. Själfva korgen framställes af ett tre gånger vikt papper, hvilket man sedan klipper efter mönster b. Af äfvenledes tredubbelt papper i andra färger förfärdigar man stjärnan c, på hvilken fästes ett litet handtag af glittertråd. När detta är gjordt, och man lagt ”namnamet” i nätet, trådas de små fästena genom hålen i stjärnan och böjas så att de sitta fast.
&#160 &#160 En annan stjärna, som kan användas för detta ändamål, visar fig. e, den är tillverkad af de båda delarna d och f, liksom föregående af tredeladt papper, men härvid är att märka, att endast fyra fästen komma till användning, då stjärnan endast har fyra hål. (Jfr. art. Julgransprydnader.)

Källa: Oraklet Eller Fråga Du Så Svarar Jag, Utgifven under redaktion af D:r A. Carlström, Stockholm, 1899

2 svar till ”God Jul och Gott Nytt år!”

  1. Profilbild för Bengt O.

    Havfer I stafvat ”utgifen” rätt? I vart fall riktigt god jul och gott nytt år från Ordets lokalredaktion i Wien.

  2. Profilbild för Thorvald

    Vi ber att få tacka Hr. Redaktör Karlsson för vänligheten att fästa vår uppmärksamhet på felstafningen i källangifvelsen.

    Den förargliga blamagen är nu åtgärdad och den skyldige, den s.k. Tryckfels-Nisse, är skickad på dörren.

error: Content is protected !!