Gäster hos verkligheten

Varför slickar hundar sig i baken?
För att dom kan!

Varför debatterar journalister journalistik offentligt?
För att dom kan!

Ingen annan yrkesgrupp i samhället för en offentlig debatt om sin yrkesroll och de yrkesetiska frågorna med samma frenesi, brist på urskillning och med samma monumentala likgiltighet för omgiv-ningens intresse som journalistkåren.

Det är en kollektiv självöverskattning och tillgången till media som gör att vi oskyldiga förbipasserande tvingas bevittna en upphetsad debatt om en tämligen banal plagiarism på DN Kultur.

Som om detta vore ett stort journalistiskt problem! Om journalisten ifråga gjort en adekvat översättning har han ju åtminstone gjort en kvalificerad arbetsinsats. Att översätta är inte lätt!

Som mångårig tidningsläsare är jag mycket mer bekymrad över kvaliteten på journalisternas egenhändiga alster. Min oro gäller dagstidningsjournalistik i allmänhet och kvällstidningsjournalistik i synnerhet. Jag har bloggat om detta tidigare här (och här med ett konkret exempel).

Med tanke på det föregående är uppblåsningen av ett enskilt fall av plagiarism till ett stort bekymmer ungefär som att påstå att för en person med vattenkoppor är det blåsan två centimeter till höger om näsroten som är det överskuggande problemet (jag är medveten om att liknelsen haltar men det var det bästa jag kunde komma på i hastigheten).

error: Content is protected !!