Tre goda råd

I veckans blogjam uppmärksammar Bengt O. att Nicklas, Emanuel och t.o.m. Jonas underlättar vår tillvaro med goda råd på livets skilda områden. Han vill inte vara sämre själv och delger oss några visdomsord ur egen fatabur.

Jag uppfattar naturligtvis detta som en utmaning, för att inte säga provokation. Jag kan inte längre undanhålla mina eventuella läsare de tre centrala teser som min kommande managementbestseller I all enkelhet bygger på.

Inspirationen kommer faktiskt från den lärare på Handels i Göteborg som för länge sedan, med tydlig bitterhet, berättade för mig och mina studiekamrater: ”Ni ska veta att hög intelligens sannerligen inte är det mest utmärkande för våra mest framgångsrika företagsledare

Under årens lopp har jag haft tillfälle att på nära håll studera några personer som numera har mycket framskjutna positioner i svenskt näringsliv. Jag kan av egen erfarenhet, men helt utan bitterhet, konstatera att han hade rätt.

Nåväl, några lektioner senare berättade samme lärare om en gästföreläsning av en av dåtidens mest uppburna företagsledare hållit för en klass blivande civilekonomer. Under den avslutande frågestunden fick företagsledaren frågan om vad som är den viktigaste egenskapen för att bli en framgångsrik företagsledare. Han lade pannan i djupa veck, tänkte en lång stund och svarade till slut: ”Man får inte vara dum!

Detta guldkorn har jag burit med mig sedan dess. Med åren har jag vidareutvecklat det till tre budord för företagsledare:

  • Var inte dum mot dina kunder
  • Var inte dum mot dina medarbetare
  • Var inte dum mot dina leverantörer

Eftersom de flesta företag på sin höjd lyckas leva upp till ett av budorden räknar jag med att det finns en stor marknad för en katekes (d.v.s. en förklaring till hur budorden ska omsättas i praktisk handling) till dem. Jag tror att förutsättningarna är goda för att den ska bli en nutida motsvarighet till The One Minute Manager.

error: Content is protected !!