Månad: augusti 2004

 • Kris i befolkningsfrågan I

  För två veckor sedan skrev Annica Tiger några inlägg om svensk rasbiologi med anledning av att SVT visat dokumentären De icke önskvärda. Annica citerar bl.a Bonniers Stora Lexikon: ”Rasbiologiska tankar var dock vanliga i samhällsdebatten, även på demokratiskt håll. Några exempel är bondeförbundets program (1933), Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan (1934) och…

 • Media vaknar

  Det är ju uppmuntrande att mainstream–media upptäcker Vägver-kets klimatrapport bara fyra veckor efter att jag uppmärksammat den på förvetet. Snart kommer nog också någon vetenskapsreporter i en huvud-stadstidning greppa mekanismerna bakom växthuseffekten, kanske till och med konsekvenserna (pdf).

 • Med en axelryckning

  Med en axelryckning  I den (relativt) nya bloggen haja: min kultursida på nätet läser jag att statistik från SCB visar att en miljon svenskar levde på bidrag förra året. En ”nyhet” som inte får någon som helst uppmärksamhet i media. Jag kommer då att tänka på en annan nyhet, för några veckor sedan, som verkade…

 • Lättköpt

  I dagens Ekosändingar har man uppmärksammat hur regeringen hjälper avgående ministrar och statssekreterare till en bra fortsatt yrkeskarriär genom att ge dem ambassadörsposter, landshövdings-uppdrag och generaldirektörsjobb. Redan för ett år sedan tog jag upp regeringens utnämningspolitik i förvetet. I morgonens Ekosändningar tog man också upp regerings-medlemmarnas och riksdagsledamöternas livsvariga pensioner/ inkomstgarantier. Gunnar Lund försvarade systemet…

 • Att inte se skogen

  Vi människor är illa rustade för att registrera och förstå långsamma förändringar. För våra förfäder var det en central överlevnads-egenskap att omedelbart registrera och reagera på förändringar i den närmaste omgivningen. Den som inte klarade det kunde t.ex bli uppäten av en sabeltandad tiger. Långsamma förändringar, t.ex. att klimatet förändrades eller att ett bytesdjur utrotades,…

 • Inte mycket kvar

  I en kommentar till mitt föregående inlägg undrar Bengt vad som är mitt huvudargument mot SUV:ar. Den frågan tänker jag återkomma till i ett senare inlägg. Först tänker jag granska argumentionen i David Zaudys ledare i Expressen (som utlöste Bengts fråga). Inledningsvis informerar Zaudy oss om att SUV:ar är ”ett säkert, rymligt och bekvämt sätt”…

error: Content is protected !!