Fin förebild

Dick Erixon anklagar gärna alla som inte tycker som han för politisk naivitet. Nu senast var det Företagarnas ordförande Salvatore Grimaldi som blev kallad politisk idiot.

Jag vill inte kalla Erixon, som frilansar för näringslivsfinansierade Timbro, för industriell idiot, men han är åtminstone mer än lovligt naiv när det gäller storföretagsvärlden. Enligt en mycket tillförlitlig källa var en av Erixons idoler (i alla fall den här veckan) som officiellt och högljutt prisade marknadsekonomi och frihandel samtidigt mycket aktiv i uppbyggandet och vidmakthållandet av en global kartell.

Det gäller att välja sina förebilder med urskillning.

error: Content is protected !!