Hög moral

Gravida, föräldralediga och äldre diskrimineras varje dag i arbetslivet. Regelbundet kommer rapporter från fackliga organisationer om fall av godtyckliga uppsägningar.”

Anders Karlsson (s) ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och Erland Olauson avtalssekreterare hos LO upprörs i ett debattinlägg i gårdagens GP över hur arbetsgivarna kringgår turordningsreglerna i LAS.

Det är bara det att arbetsgivarna inte kan kringgå LAS. Antingen tillämpar man turordning efter anställningstid enligt ”default”-bestämmelserna i LAS eller också kommer man överens med de fackliga motparterna om s.k. avtalsturlistor. Det senare är fullt i enlighet med reglerna i LAS. Några andra vägar finns inte.

Förmodligen är det avtalsturlistorna de båda herrarna menar är ett sätt att kringgå lagen. Det kan de väl tycka, men märk väl – avtalsturlistor förutsätter aktiv medverkan från berörda fackliga organisationer.

Debattinlägget visar skribenternas höga moral, den är 100% högre än arbetsgivarnas. För det är väl så man ska se på dubbelmoral?

error: Content is protected !!