Bosse tänker långsiktigt

Bosse Ringholm skyller den uteblivna tillväxten i svensk ekonomi på näringslivet. Han har också, enligt ett inslag i gårdagens Eko-sänd-ningar, antytt att de utlovade åtgärderna för att främja tillväxten kommer att dröja eftersom näringslivet inte har kommit till rätta med de skyhöga ersättningarna till direktörerna.

Helt rätt av Bosse tycker jag. Hur kan någon komma på den absurda tanken att inkomstskatt, arbetsrättslig lagstiftning, regler om förskottsbetalning av moms etc kan verka återhållande på före-tagandet? Självklart kan man inte heller ge småföretagarna några lättnader när storbolagsdirektörerna skor sig på det viset. Företagare som företagare, kläm åt dem bara!

För tänk om någon skulle lyckas bygga upp sitt lilla företag till ett nytt IKEA eller Tetra Pak med tiotusentals anställda. Då kan ju han eller hon också ta ut alldeles för höga ersättningar. Det för bara inte ske!

Stå på dig, Bosse!

2 svar till ”Bosse tänker långsiktigt”

  1. Profilbild för Monica

    Eller hur..? Jag som enmansföretag ska självklart straffas för att direktörer i näringslivet får skyhöga ersättningar. Det är självklart helt rätt. Jag skulle ju kunna börja tjäna pengar och få för mig att anställa nån – så kan vi inte ha det.

  2. Profilbild för Monjia

    ja, och hur skulle det se ut om vi började särbehandla småföretagare? Och hur ska reglerna se ut? Vem bestämmer när ett företag blir för stort, går för bra, och vad sk DO säga när regeringen diskriminerar storföretagen? Ack, ack.

error: Content is protected !!